પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

વલસાડ જિલ્‍લાનું સ્‍થાન એગ્રોકલાઈમેટીક ઝોન.૧ મા આવેલ છે. છેલ્‍લા ર૦૧૩ વર્ષનો સરેરાશ વરસાદ ર૮૦ર મી.મી.છે. વલસાડ જિલ્‍લાનું ગરમ અને ભેજ પ્રકારનું હવામાન છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આ પ્રદેશ ભભવલસાડી કેરીભભ તરીકે જાણીતો છે. વલસાડ જિલ્‍લા માં મુખ્‍યત્‍વે મઘ્‍યમ કાળી,કાળી,ડુગરાળ,ખાડા ટેકરાવાળી અને ગોરાડુ પ્રકારની જમીન આવેલી છે. જમીન અત્‍યત ફળદ્રુપતા ધરાવે છે. શેરડી,ડાંગર,કેળ,કઠોળ પાકો,ધાન્‍ય પાકો,સુગધિત પાકો, શાકભાજી,ફળઝાડના પાકો આ વિસ્‍તારના મુખ્‍ય પાકો છે.

વલસાડ જિલ્‍લો ર૦.૦૭ થી ર૧.૦૦ અક્ષાંશ અને ર.૪૩ થી ૩.૦૦ રેખાંશ ઉપર આવેલું અગત્‍યનું શહેર છે. પશ્રિમ રેલ્‍વે ( અમદાવાદ-મુંબઈ ) અને રાજયની તમામ શહેરોની બસો સાથે જોડાયેલ અતિ મહત્‍વનું શહેર છે. વલસાડ જિલ્‍લાનો ભૌગોલિક વિસ્‍તાર ર.૯૪૭ ચો.કિ.મી.હેકટર છે.

વલસાડ જિલ્‍લાના તમામ ગામોમાં કૃષિ મહોત્‍સવ દરમ્‍યાન કૃષિ નિષ્‍ણાંતો અને ખેતીના અધિકારી / કર્મચારી દ્ધારા ખેતી વિષયક વૈજ્ઞાનીક માર્ગદર્શન પૂરૂં પાડવામાં આવેલ હતું. સોઈલ હેલ્‍થ હેલ્‍થ કાર્ડનું વિતરણ ગરીબ ખેડૂતો ને મફત કિટ કૃષિ મહોત્‍સવ દરમ્‍યાન આપવામાં આવે છે. ખેતીવાડી હસ્‍તકની વિવિધ યોજના હેઠળ સુધરેલ બિયારણો,ખેત ઓજાર,પાકસંરક્ષણ સાધનો ,સેન્‍દ્રિય ખાતર,પિયતના સાધનો વિગેરેમાં સહાય આપવામાં આવે છે.

ખેડૂત અકસ્‍માત યોજના હેઠળ મૃતક ના વારસદારો ને રૂપિયા એક લાખ સુધીની સહાય પણ આપવામાં આવેલ છે.