પંચાયત વિભાગ

શ્રી નરેશભાઈ નવીનભાઈ પટેલશ્રી નરેશભાઈ નવીનભાઈ પટેલ
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત

tdoશ્રી સી. વી. લટા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગવલસાડ જીલ્લોપારડી તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

પારડી
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૭૭
વસ્‍તી -
પારડી તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના વલસાડ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. પારડી આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. આ નગર કિલ્લા પારડી નામથી ઓળખવામાં આવે છે.  પારડી નગરની ઉત્તર દિશામાં પાર નદી વહે છે.